På denna sida visar vi en del bilder från vår verksamhet

Pictures from our activities

Fotograf: Christer Glenvik ©
om ej annat anges

OBS! Våra bilder har en rullande uppdatering.
Äldre bilder ersätts med nyare allteftersom . . .

Meja havre - med hästar

Meja havre med hästar, som just anlänt. Elvira Lindblom och Eive Samuelsson

Mejning på gång

Ett ståtligt ekipage

Lugna och snälla var både hästarna och besättningen

För torkning. Jan-Olof Elg, Roger Andersson och Gösta Johansson hänger med varandra

Gubbarna hopar sig . . .

Logistiken arbetade i skift. Här Johan Haggård och Andreas Lindblom

Korv med bröd kaffe och blivande julkärvar omsattes febrilt. Här omsätter
Karin Elg och Kerstin Axelsson

Även vår ordförande, Roger Andersson i storväst, hinner ibland förfriska sig

Gösta och Lek Johansson sliter och släpar . . .

 

All försäljning av julkärvar går oavkortat till Erikshjälpen, här representerad av
Daniel Grahn

 

 

Inventarie

Vår pardroska luftas

Torpvandring i och runt Mörhult. Här informerar Nils Jonsson

Blandat

Tyvärr tvingas Roger avtacka Gunilla och Margareta,  efter deras förtjänstfulla arbete

   God uppslutning på vår sommarsöndag i början på juli