Emigrantregister

681 personer har utvandrat från Svenarums socken för att börja ett nytt liv i andra delar av världen. Nästan alla begav sig till USA. Bakgrunden till den stora emigrationen är omskriven och väl känd och kan kanske lämnas därhän.

 
 
  År Antal Högsta antal enskilt år  
         
  1852 - 1860 38 27 (1853)  
  1861 - 1865 54 46 (1865)  
  1866 - 1870 101 69 (1869)  
  1871 - 1875 19    
  1876 - 1880 72 48 (1880)  
  1881 - 1885 65 17 (1882)  
  1886 - 1890 129    
  1891 - 1895 65 14 (1895)  
  1896 - 1900 19 11 (1902)  
  1901 - 1915 82 6 (1919)  
  1916 - 1930 37    
         
  Summa 681    

 

Under nio enskilda år av de sammanlagt åttio år som statistiken omfattar, emigrerade 278 personer eller 42 % av det totala antalet emigranter.
Vill du titta på personer så klicka här: Registret   OBS! Det är många sidor och tar tid, samt kräver att du har Ms Word installerat på din maskin, samt att det öppnas på en ny sida i bakgrunden, bakom denna sida.

Den som vill ha mer detaljerade upplysningar om emigrationen kan med         fördel söka i Svenska Emigrantinstitutets i Växjö CD-rom Utvandringen från Jönköpings Län.

Att observera vid sökning i registret:
a. Namnbyte ej ovanligt i samband med emigration. T ex. Andersson från Källrydet kallade sig senare Källgren, Gustavsson från Högelund kallade sig Höglund osv.

b. Du saknar någon i registret. Denna person kanske vid utvandringstillfället var skriven på annan ort, socken etc. Denne finns då följaktligen ej med här. Till detta måste läggas det icke obetydliga antal som utvandrade utan attest och således ej kommit med i detta register.

c. Samhörighet/akt. Innebär att personen ifråga har familjesamband med någon annan. T ex. utvandringsår = 83/ 3 = akt. nr. Sök då i registret efter de som utvandrat 1883 och efter akt nr. 3.

d. Av tydlighetsskäl finns vissa förkortningar. T ex. Lö. =Lökeryd, To. = Torarp. Någon oklarhet kan också råda om vilken bostadsort som avses.

e. Den som vill ha mer detaljerade upplysningar om emigrationen kan med         fördel söka i Svenska Emigrantinstitutets i Växjö CD-rom Utvandringen från Jönköpings Län.

Svenarums Hembygdsförening innehar samtliga utvandringsakter i klartext och även ovannämnda CD. Upptäcker Du att registret innehåller direkta fel är vi tacksamma att Du hör av Dig till Svenarums Hembygdsförening!


Toppen av sidan | Huvudsidan