Vad är Svenarums hembygdsförening?

Svenarums Hembygdsförening, som bildades 1936, vilar på den traditionella målsättningen för hembygdsföreningar - nämligen att utforska, värna och vårda sin hembygds kultur i dess vidsträckta bemärkelse.  

 

 

Den allt hastigare samhällsförändringen har också inneburit ett ökat ansvarstagande och bevakning av den fysiska utvecklingen vilket även ger hembygdsföreningen en position som opinionsbildare och medverkande part i utvecklingen av vår framtida livsmiljö.

Föreningen förfogar över Svenarums hembygdsgård med byggnader och föremålssamlingar som speglar svenskt allmogeliv från 1700-1950 tal. I hembygdsgården finns också lanthandel och samlingar från äldre skolundervisning.

Föreningen har medverkat i utgivningen av två dokumenterande böcker om Svenarums socken; dels Boken om Svenarum 1949, samt Svenarum 1968. Från 1978 medverkar föreningen i den årligen återkommande utgivningen av Mellan Härån och Rasjön. I denna skrift har under åren producerats nästan 1000- sidor text och bilder som skildrar svenarumsbygden i dåtid och nutid.

Vidare har genomförts en torpinventering som dokumenterats i text, bilder och kartor samt på plats med torpskyltar. På denna sida presenteras ett sammandrag.

Emigrantregister för socknen 1850-1930 finns i klartext och sammanfattning. (Se även emigrantinstitutets CD-rom). Vidare förfogar Hembygdsföreningen över fotosamlingar från ca1900 och klipparkiv från ca 1940 och framåt. Bildserier, ljudband och videofilmer från ca 1970 och framåt finns också att tillgå. Kontakta hembygdsföreningen om du vill veta mer om detta material.

Dokumentation av skolorna inom socknen har utförts och i samband med denna finns också ett 100-tal skolfoton.

Ett antal arrangemang i egen regi eller samverkan med andra föreningar genomföres varje år, dessa redovisas i agendan.

Att läsa:

Granmo, Boken om Svenarum, 1949

Granmo,  Svenarum, 1968

Mellan Härån och Rasjön, årgång 1978 - 2018

Munksjö Bruks Historia, 1952, s 249- 270 och s 691- 737

Samtlig litteratur finns att låna på biblioteket i Hok eller hos Svenarums Hembygdsförening.


Toppen av sidan | Huvudsidan